Prosjektleder
Rolv Magne Dahls bilde

Rolv Magne Dahl

Forsker
Telefon: 73904308

Nordland blir til

Det spektakulære og glattskurte Verdenssvaet i Ballangen kommune – av noen omtalt som en gigantisk rutsjebane – er et resultat av overflateparallell oppsprekking i en granitt med lite næringsinnhold og erosjon under og etter istiden.
Prosjektet "Nordland blir til" startet i 2015 som et treårig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune. Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet er partnere i prosjektet.

I prosjektet sammenstilles kunnskap om geologi i Nordland fylke med mål om å lage en populærvitenskapelig presentasjon hvordan den geologiske historien har påvirket natur- og kulturhistorien i Nordland.

NGU har allerede vært på feltarbeid i de fleste kommunene i fylket for å registrere gode geologiske lokaliteter (geosteder) som kan brukes i undervisning, forskning og/eller turisme. Alt er av interesse - både jettegryter, fjellformasjoner, morener, gamle gruver og svaberg med spennende farger og mønstre. Noen av dem er spektakulære og kjent langt utenfor landets grenser, mens andre er viktig bare på lokalt nivå og kan f.eks. brukes for skoler. Alle geosteder registreres i NGUs database for geologisk arv. Databasen ligger på nettet og er tilgjengelig for alle.    

Spisse fjell, langstrakte og dype fjorder, strandflata med tusenvis øyer og kilometerlange huler i undergrunnen gir store naturopplevelser. Interessen for hvordan dette landskapet har blitt til er stor og økende blant folk flest. Så langt har ikke Nordland fylke en samlet oversikt som omfatter fylkets geologi og viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over Nordland fylkes geologi med geologiske godbiter vil øke reiseopplevelsen og bidra til større forståelse for geologiens plass som en del av naturen.

Et prosjektmål i Nordland blir til er å lage ei bok som forteller den geologiske historien  i Nordland fylke, hvordan landskapet har blitt til og hvordan vi forvalter ressursene som er skapt av geologiske krefter. Boka skal skrives på en lettfattelig og populærvitenskapelig måte slik at den virker spennende og at den lettere kan brukes for skoleelever, studenter, lokalbefolkning og tilreisende.

Andre formidlingskanaler, som artikler i reisemagasiner, presentasjoner på nett og NGUs database for geologisk arv, er også aktuelt.