Prosjektleder
Odleiv Olesens bilde

Odleiv Olesen

Forsker
Telefon: 73904456

Neonor 2

I 1819 ble dette området rammet av det hittil største jordskjelvet i Skandinavia i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i Ranafjorden.
Nordland er et område med mye bevegelse i jordskropa.

Dette ble blant annet kartlagt i NEONOR-prosjektet (Neotectonics in Norway, 1997-2000) ved hjelp av jordskjelvregistreringer og GPS-målinger. I samarbeid med Kartverket, NORSAR, Universitetet i Bergen, NORUT og Univiversitetet i Luleå, undersøker NGU om et større område langs Nordlandskysten er i bevegelse. NEONOR 2-prosjektet studerer om disse bevegelsene skyldes erosjon og avlastning gjennom flere istider.

NORSAR og UiB etablerer flere seismiske stasjoner, mens Kartverket beregner bevegelser i berggrunnen fra sitt nett av permanente GPS-stasjoner. Radarmålinger fra satellitt blir analysert av NGU og NORUT for å kartlegge ørsmå bevegelser i berggrunnen. Universitetet i Luleå måler bergspenninger i borhull. NGU vil utføre modellberegninger av observajonene for å finne fram til mekanismene bak den pågående deformasjonene. I tilllegg til data om bergspenninger vil også varmestrøm og bevegelser i berggrunnen inngå i beregningene. Bevegelse i berggrunnen vil blant annet medføre at reservoarene sprekker opp, og gass og olje lekker ut. Dette må oljeselskapene ta hensyn til når de driver leting i området.