Prosjektleder
Inger-Lise Solbergs bilde

Inger-Lise Solberg

Forsker
Telefon: (+47) 73904151

Nasjonal database for grunnundersøkelser

Databasen inneholder i første omgang data fra geotekniske undersøkelser, og er basert på SOSI-standarden for slike undersøkelser.
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av data fra grunnundersøkelser i Norge. Det er ventet at databasen vil bidra til betydelige kostnadsreduksjoner i privat og offentlig sektor.

Konklusjonen fra en nytte-kost-analyse er at NADAG er et samfunns-økonomisk meget lønnsomt tiltak (nytte-kost-forhold på ca. 7:1). Dette er ventet å øke betydelig etter hvert som databasen og bruken øker i omfang.

Prosjektet om av NADAG startet opp med et forprosjekt i 2012 (NGU-rapport 2012.054), og med utvikling fra 2013. NADAG utvikles på NGU i samarbeid med statsetatene Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Bane NOR, og konsulentene Norkart og Trimble. NADAG driftes av NGU.

Databasen inneholder i første omgang data fra geotekniske undersøkelser, og er basert på SOSI-standarden for slike undersøkelser. Utviklingen av NADAG innebærer implementering av stadig nye funksjonaliteter for å dekke brukernes behov.

Det finnes to metoder for å levere data til NADAG. Dersom prosjekteringsverktøyet GeoSuite er benyttet i et prosjekt, er dette er den foretrukne måten for NADAG å motta datasett på (fulle datasett). Konsulenter kan da levere hele prosjekter gjennom verktøyet GeoSuite toolbox dersom de har avtalt dette med bestillerne av grunnundersøkelsene.

Den andre måten data kan leveres på er gjennom NADAGs opplastingsportal. Da må data først systematiseres av dataeier ved hjelp av en Excel-mal, for deretter å lastes opp med tilhørende rapporter via portalen. Opplastingsportalen er primært utviklet for dataeiere som ønsker å samle og tilgjengelig-gjøre sine mer eller mindre ”analoge data”.