Prosjektleder
Tom Heldals bilde

Tom Heldal

Forsker
Telefon: (+47) 73904205

MINS

Jordprøver fra Snertingdal klar for geokjemiske analyser i MINS-prosjektet.
Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.

Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av NGUs satsing i MINS. Den geologiske oppfølgingen blir gjennomført flere steder i Sør-Norge. Samtidig blir det gjort geokjemiske analyser av jordprøver. 

Siden 2014 har NGU presentert nye geokjemiske og geofysiske datasett. Ferdig behandlede kart og data blir offentliggjort så snart de er klare.

Kartleggingen omfatter målinger av magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne, som blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens muligheter. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster.

Mineralindustrien blir en gradvis viktigere næringsveg i Norge i årene som kommer. Den nye satstingen kan gi økt prospektering, nye funn og gradvis utvikling av næringslivet.

Data fra innsamlingen finner du under våre kart og data.