Prosjektleder
Jan Sverre Sandstads bilde

Jan Sverre Sandstad

Forsker
Telefon: 73904208

MINN

Forsker Terje Bjerkgård på feltarbeid i Hattfjelldal sommeren 2014.
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.

Geofysiske målinger fra fly og helikopter i Nordland, Troms og Finnmark utgjør størstedelen av NGUs satsing i MINN. Den geologiske oppfølgingen er gjennomført en lang rekke steder i de tre fylkene. Samtidig er det gjort geokjemiske analyser av flere tusen moreneprøvSiden sommeren 2011 har NGU presentert nye geokjemiske, geofysiske og geologiske datasett fra både Finnmark, Troms og Nordland. Ferdig behandlede data blir offentliggjort så snart de er klare.

Kartleggingen omfatter målinger av magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne, som blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens muligheter. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull.

Mineralindustrien blir en gradvis viktigere næringsveg i Norge i årene som kommer. Den nye satstingen kan gi økt prospektering, nye funn og gradvis utvikling av næringslivet i landsdelen.

Data fra innsamlingen finner du under våre kart og data.

Du kan bla i brosjyren under eller laste den ned som PDF.