Prosjektleder
Henrik Schiellerups bilde

Henrik Schiellerup

Avdelingsdirektør
Telefon: 73904220

Minerals4EU

Norske fjell skjuler store reserver av mineralressurser. Dette er kromitt i bergarten serpentinitt.
Minerals4EU er et felles-europeisk prosjekt som løper fra september 2013 til september 2015.

26 land samarbeider om en felles dataportal med data for europeisk mineralproduksjon og -handel, leteaktiviteter, med oversikt over tilgjengelige ressurser og reserver. NGU deltar i flere arbeidsgrupper knyttet til nettverksstruktur, datafangst og dataportal. Prosjektet er et av flere tiltak mot å etablere gode forvaltningsverktøy for mineralske ressurser på europeisk plan, og for å sikre råvaretilgang og forsyningssikkerhet for europeisk industri.