Prosjektleder
Reidulv Bøes bilde

Reidulv Bøe

Seksjonsleder
Telefon: 73904274

Marine grunnkart i kystsonen

Fra Søre Vaulen i Fosnavåg i Møre og Romsdal. Illustrasjon med skyggerelieff fra Kartverket.
Vi kartlegger havbunnen langs norskekysten helt inn til fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor.

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet samler inn, og deler kunnskap og data, for en bærekraftig utvikling og forvalting i kystsonen. Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under vannflaten kan Norge ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. For å unngå å utvikle kysten i blinde er vi avhengig av grunnleggende kunnskap – marine data.

Regjeringen bevilget penger over statsbudsjettet 2020 til et pilotprosjekt med oppstart i tre områder: Stavanger i Rogaland, Ålesund og Giske i Møre og Romsdal, og Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark fylke. Prosjektet er en dugnad hvor også andre fagmiljøer deltar, og kommuner og fylkeskommuner bidrar i finansieringen.

Prosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» skal bidra til styrking av de blå næringene, og til utvikling av små og store norske kystsamfunn.

  • Prosjektleder for pilotprosjektet er Hanne Hodnesdal i Kartverket, tlf.: 51858823
  • Prosjektleder Havforskningsinstituttet, Frithjof Moy, tlf.: 47800024
  • Prosjektleder Norges geologiske undersøkelse, Reidulv Bøe, tlf.: 99091737

Kartverket, NGU og HI har på lengre sikt ambisjon om å kartlegge hele den norske kystsonen, et område på hele 100.000 kvadratkilometer.

Prosjektteamet i Kartverket, NGU og HI leverte i november 2021 et beslutningsgrunnlag til Kommunal- og distriktsdepartementet for å kunne vurdere og eventuelt starte opp et nasjonalt program. «Marine grunnkart i kystsonen» er også et av tiltakene i regjeringens nasjonale geodatastrategi.