Prosjektleder
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Marco Brönner

Seksjonsleder
Telefon: 73904475

GREENPEG

Droneflyvning ved Jennyhaugen gruve i Tysfjord. Foto: Mathias Schröder, IFU.
NGU har en sentral rolle i forskningsprosjektet GREENPEG. Prosjektet støttes av EU gjennom forskningsprogrammet Horizon 2020, og ledes av professor Axel Müller ved Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitet i Oslo.

I prosjektet GREENPEG (New Exploration Tools for European Pegmatite Green-Tech Resources) deltar 13 partnere, inkludert NHM og NGU. De øvrige partnerne representerer store europeiske universitetsmiljøer, mineralselskaper og spesialiserte leteselskaper.

Prosjektet er delt opp i 8 arbeidspakker, hvor NGU blant annet er ansvarlig for arbeidspakken som samkjører og samtolker geologiske og geofysiske data. Det blir gjort for å utvikle skreddersydde verktøy i kartleggingen av ulike typer pegmatitter i ulike forhold, som dybde og utforming. GREENPEG hadde oppstart i juni 2020 og er et fireårsprosjekt som avsluttes desember 2024.

Hva er pegmatitter?

Pegmatitter er en særegen bergart, som er rik på ulike mineraler og metaller, blant annet sjeldne jordbergarter, som er nødvendige for å lage for eksempel batterier og solcellepaneler for det grønne skiftet.

Ved Tysfjord i Nordland finner vi én av tre europeiske pegmatittforekomster som GREENPEG skal bruke som testområde de neste årene. NGU og partnere vil gjennomføre geologisk og geofysisk kartlegging for å finne de mest effektive, bærekraftige og miljøvennlige måter å lete etter pegmatitter på i framtida.

Prosjektets mål

Resultatene av prosjektet skal presenteres og publiseres nasjonalt og internasjonalt som et bidrag til et bærekraftig grønt skifte i Norge og i resten av verden. Alle data blir etter hvert også tilgjengelig for andre forskere og interesserte grupper for bruk i egen forsking og for å videreføre GREENPEGs viktig bidrag for samfunnet.

 

GREENPEG-logo, illustrasjon: Wolfgang Reimer GKZ