Prosjektleder
Marianne de Beer Engdals bilde

Marianne de Beer Engdal

Rådgiver - Prosjekter
Telefon: 73904480

GRANADA

Skjermdump fra GRANADA som viser brønner i Trøndelag.
GRANADA er Norges nasjonale grunnvannsdatabase. Alle innrapporterte grunnvannsborehull er publisert i kartinnsynet. GRANADA inneholder informasjon om brønner og grunnvannsressurser, samt tilgjengelige vannkvalitetsdata.

Grunnvannsdatabasen inneholder viktige opplysninger om ca. 120 000 brønner og kilder i hele Norge. Databasen benyttes daglig av planleggere i kommuner, forskere, konsulenter og privatpersoner og gir informasjon om:

- brønner boret i fjell og løsmasser
- kilder / oppkommer
- grunnvannsressurser
- grunnvannskvalitet
- overvåking av grunnvann
- rapporter og grunnvannsundersøkelser


I GRANADA  - Nasjonal grunnvannsdatabase ligger alle grunnvannsborehull tilgjengelig i kartinnsynet. Man kan hente ut alle innregistrerte opplysninger om brønnene, med unntak av brønneiers personopplysninger.

 

Nytteverdi

Informasjonen i databasen har stor nytteverdi på flere områder. Brønnborere kan benytte opplysningene fra andre brønner i et område til å anslå sannsynlig dyp til fjell og vanngiverevne. Offentlig forvaltning vil bl.a. kunne bruke opplysninger om brønnene ved arealplanlegging. Enten for å beskytte brønnene med tanke på annen arealbruk, eller ved å bruke opplysninger fra boringer til å forutsi egenskaper i undergrunnen som bergartstype, løsmassetype og grunnvannsstand.