Prosjektleder
Tine Larsen Angviks bilde

Tine Larsen Angvik

Seksjonsleder
Telefon: 73904442

GNIST-prosjektet

To geologer studerer landskapet i Grimsdalen i Innlandet fylkeskommune. Foto Rolv Dahl, NGU.
I GNIST-prosjektet (Geologisk arv i Naturbasert Innovasjon for Skandinavisk Turisme) vil Norges geologiske undersøkelse (NGU) og våre samarbeidspartnere løfte fram geologisk arv i Indre Skandinavia, og potensialet dette har for reiselivsnæringen.

Vi vil også øke kunnskapen om geologisk arv i offentlig planlegging.

Den geologiske delen av Skandinavias naturmangfold og -historie er en lite utnyttet ressurs i natur- og kulturbasert reiseliv.

I GNIST-prosjektet blir kunnskap om geologisk interessante steder i Indre Skandinavia delt og bygget mellom partnere fra Norge og Sverige.

Hvordan disse stedene kan tas vare på som en del av naturmangfoldet og samtidig utnyttes i besøksnæringen, er viktige spørsmål som prosjektet vil besvare.

GNIST-prosjektets mål

  • Vise fram geologisk interessante steder på tvers av landegrensene, i en kartløsning
  • Formidle og utvikle hvordan konseptet geologiske landskapskarakterer kan brukes i offentlig planlegging og reiselivsnæring via tematiske kart
  • Skape muligheter for nettverksbygging for reiselivsnæringen igjennom fysiske og digitale møter
  • Formidle geologisk kunnskap til turister igjennom attraktive og innovative utstillinger
  • Bruke metoden for verdivurdering av geologiske steder (utviklet i i GEARS-prosjektet) til å beskrive og dokumentere geologisk arv til offentlig planlegging

GNISTs varighet og partnere

Slik ser GNIST-logoen ut. Illustrasjon av Cecilie Bjerke, NGU. 

GNIST-prosjektet varer fra 2020-2022. Prosjektet finansieres av Interreg Sverige-Norge, Innlandet fylkeskommune, Region Dalarna og partnerne.

Partnere i prosjektet er NGU, Sveriges geologiske (SGU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trysilvassrdragets Skogeierlag, Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna og Rättviks kommune.

Webinar for guider 

Fra 24. mars til 26. mai 2021 ble det arrangert sju webinarer for guider. De henvendte seg først og fremst til natur- og kulturguider i Innlandet fylke og Dalarnas län i Sverige, men lærere, ansatte på museer og opplevelsessentre kunne også gjerne delta.

Les mer om webinarserien.