Prosjektleder
Tine Larsen Angviks bilde

Tine Larsen Angvik

Forsker
Telefon: 73904442

GNIST-prosjektet

To geologer studerer landskapet i Grimsdalen i Innlandet fylkeskommune. Foto Rolv Dahl, NGU.
I GNIST-prosjektet (Geologisk arv i Naturbasert Innovasjon for Skandinavisk Turisme) vil Norges geologiske undersøkelse (NGU) og våre samarbeidspartnere løfte fram geologisk arv i Indre Skandinavia, og potensialet dette har for reiselivsnæringen.

Vi vil også øke kunnskapen om geologisk arv i offentlig planlegging.

Den geologiske delen av Skandinavias naturmangfold og -historie er en lite utnyttet ressurs i natur- og kulturbasert reiseliv.

I GNIST-prosjektet blir kunnskap om geologisk interessante steder i Indre Skandinavia delt og bygget mellom partnere fra Norge og Sverige.

Hvordan disse stedene kan tas vare på som en del av naturmangfoldet og samtidig utnyttes i besøksnæringen, er viktige spørsmål som prosjektet vil besvare.

GNIST-prosjektets mål

  • Vise fram geologisk interessante steder på tvers av landegrensene, i en kartløsning
  • Formidle og utvikle hvordan konseptet geologiske landskapskarakterer kan brukes i offentlig planlegging og reiselivsnæring via tematiske kart
  • Skape muligheter for nettverksbygging for reiselivsnæringen igjennom fysiske og digitale møter
  • Formidle geologisk kunnskap til turister igjennom attraktive og innovative utstillinger
  • Bruke metoden for verdivurdering av geologiske steder (utviklet i i GEARS-prosjektet) til å beskrive og dokumentere geologisk arv til offentlig planlegging

GNISTs varighet og partnere

GNIST-prosjektet varer fra 2020-2022. Prosjektet finansieres av Interreg Sverige-Norge, Innlandet fylkeskommune, Region Dalarna og partnerne.

Partnere i prosjektet er NGU, Sveriges geologiske (SGU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trysilvassrdragets Skogeierlag, Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna og Rättviks kommune.