Prosjektleder
Martina Böhmes bilde

Martina Böhme

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904242

Fjellskred i Troms

Nordnesfjellet over E6 og fjorden i Lyngen i Troms blir kontinuerlig overvåket.
Prosjektet "ROS-analyse for fjellskred i Troms" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Troms fylke.

Ustabile fjellpartier og utløpsområder vil bli kartlagt, og mulige flodbølger og andre sekundærvirkninger vil bli estimert. Der det er nødvendig vil noen ustabile fjellpartier bli periodisk innmålt.

For hvert ustabilt fjellparti gjøres en konsekvensanalyse. Alle ustabile fjellpartier vil etter hvert klassifiseres etter fare og risiko i henhold til fare- og risikoklassifikasjonen (NGU rapport 2012.029), og gjøres tilgjengelig i databasen for ustabile fjellpartier.