Prosjektleder

Fjellskred i Sogn og Fjordane

Forskere kartlegger blant annet fjellskredfaren i Flåm i Sogn og Fjordane.
Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane fylke.

Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane fylke. Ustabile fjellpartier og utløpsområder vil bli kartlagt, og mulige flodbølger og andre sekundærvirkninger vil bli estimert.

Der det er nødvendig vil noen ustabile fjellpartier bli periodisk innmålt. For hvert ustabilt fjellparti gjøres en konsekvensanalyse. Alle ustabile fjellpartier vil etter hvert klassifiseres etter fare og risiko i henhold til fare- og risikoklassifikasjonen (NGU rapport 2012.029), og gjøres tilgjengelig i databasen for ustabile fjellsider.