Prosjektleder
Thierry Oppikofers bilde

Thierry Oppikofer

Forsker
Telefon: (+47) 73904189

Fjellskred i Møre og Romsdal

Det ustabile fjellpartiet Mannen i Møre og Romsdal blir kontinuerlig overvåket.
Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Møre og Romsdal" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal fylke.

Ustabile fjellpartier og utløpsområder vil bli kartlagt, og mulige flodbølger og andre sekundærvirkninger vil bli estimert. Der det er nødvendig vil noen ustabile fjellpartier bli periodisk innmålt. For hvert ustabilt fjellparti gjøres en konsekvensanalyse.

Alle ustabile fjellpartier vil etter hvert klassifiseres etter fare og risiko i henhold til fare- og risikoklassifikasjonen (NGU rapport 2012.029), og gjøres tilgjengelig i databasen for ustabile fjellpartier.