Prosjektleder
Johannes de Beers bilde

Johannes de Beer

Avdelingsdirektør
Telefon: 73904303

Cost-aksjonen Sub-Urban

Visualisering av energibrønner under Oslo.
Økt urbanisering er en trussel for tilpasning og bærekraftig utvikling av byer. European Cooperation in Science and Technology (COST) drifter blant annet Sub-Urban, et europeisk nettverk for å bedre forstå og bruke undergrunnen i byene våre.

Byens undergrunn ofte undervurdert og oversett. Hovedmålet til COST-aksjonen SUB-URBAN er å levere et bidrag til bedre interaksjon og nettverksvirksomhet for å endre relasjonen mellom eksperter som utvikler kunnskap om byens undergrunn, og de som profiterer mest fra dette; beslutningstakere, utførende myndigheter og forskningsmiljøer.

For å maksimere de økonomiske, sosiale og miljømessige fordelene til urbane undergrunnsressurser og økosystemtjenester som byene er avhengige av, vil COST-aksjonen: - samle felles forskningsmuligheter innen 3D/4D karakterisering, prediksjon og visualisering av undergrunnen, og levere denne kunnskapen i passende former; - levere trening, kontinuerlig støtte og faglig råd for å bedre informere og styrke beslutningsstakere og andre sluttbrukere; - fremme politikkutforming som reflekterer betydningen av den urbane undergrunnen; - legge til rette for et bedre grunnlag for økt tilgjengelighet, bruk og gjenbruk av undergrunnsdata.