Prosjektleder

Cirkum-Arktis

Første skipslast med jernmalmkonsentrat gjennom nordøstpassasjen fra Nord-Norge til Kina fant sted i 2010. Foto: Tschudi Shipping.
Noen av verdens største malm- og mineralforekomster ligger i arktiske strøk, og det pågår omfattende letevirksomhet innen dette området.

Samtidig er det en økende interesse i havbunnsmineraliseringer i samme område. Det er betydelig politisk og økonomisk fokus på dette området, forårsaket blant annet av mulighetene for tilgang og transport som utvikler seg med minkende isdekning i Polhavet. Prosjektet er rettet mot samling av standardisert kunnskap om de viktigste forekomster og formidling av dette på måter som er tilpasset flere brukergrupper.