Prosjektleder
Jochen Manfred Kniess bilde

Jochen Manfred Knies

Forsker
Telefon: 73904116

CAGE

Eksotisk feltarbeid i Arktis inngår i CAGE-prosjektet. Foto: Thomas A. Brown, Simon T. Belt
Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

CAGE er et Senter for fremragende forskning, lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, og etablert i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU).

En av modulene i forskningsprogrammet er paleo-metanhistorien, et arbeid som ledes av seniorforsker Jochen Knies ved NGU: Når og hvordan skjedde tidligere tiders metanutslipp fra sedimenter i havbunnen? Var de periodisk over millioner av år, eller oppsto de mer plutselig?

Tolkningen av paleo-metanhistorie gir forskerne ved CAGE et viktig utgangspunkt for videre diskusjoner og arbeid.