Prosjektleder
Jochen Manfred Kniess bilde

Jochen Manfred Knies

Forsker
Telefon: 73904116

BASE – om forvitret grunnfjell

Grunnboring
Boring av forvitret og oppsprukket grunnfjell på Bømlo. Foto: Harald Elvebakk
Norges forskningsråd har bevilget 20 millioner kroner til NGU for et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet.

«Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway» (BASE) tar sikte på å få ny geologisk forståelse av oppsprukket og dypforvitret grunnfjell i Norge. Med hjelp av grunnfjellboringer på land og grunne boringer på kontinentalsokkelen, vil vi forbedre forståelsen av ukonvensjonelle krystallinske reservoarer av olje og gass på norsk sokkel. 

Framtidig storskala hydrokarbonproduksjon fra disse offshore-reservoarene krever god og relevant forståelse av mulige analoge tilfeller fra fastlands-Norge. Sammen med fem industripartnere vil BASE-prosjektet utvikle og implementere innovative analytiske, tekniske og konseptuelle verktøy for å studere sentrale prosesser, som styrer forkastning og forvitring av krystallinsk grunnfjell på land og på sokkelen. De fem partnerne er Equinor, AkerBP, Spirit Energy. Lundin Norway og WintershallDea. 

BASE-konsortiet vil bidra til å veilede selskaper mot en bedre vurdering av mulige grunnfjellreservoarer offshore, med analog kunnskap fra studier onshore fra borehull og geologiske blotninger. Den nødvendige norske geologiske kompetansen for landdelen av studien hentes fra NGU og blir styrket gjennom et integrert internasjonalt partnerskap med Universitetet i Bologna i Italia om strukturelle egenskaper i grunnfjell. 

Toppmoderne infrastruktur for karakterisering og datering av oppsprukkede og forvitrede bergarter er lagt til rette av ekspertisen til våre partnere fra NTNU, Japan, Canada og Danmark. 

BASE-prosjektet inkluderer også en pedagogisk komponent med tre postdoc-forskere og én PhD-stipendiat. Veiledning og utviklingsplan skjer i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Borekjerne fra Bømlo. Foto: Harald Elvebakk

Skjematisk figur som viser koblingen mellom forvitret og oppsprukket grunnfjell i Norge.