Prosjektleder
Jochen Manfred Kniess bilde

Jochen Manfred Knies

Forsker
Telefon: 73904116

BASE

Dypforvitret fjell på Hadeseløya i Vesterålen.
"Basement fracturing and weathering on- and offshore Norway - Genesis, age, and landscape development" (BASE).

Forskere i fire lag ved NGU har slått seg sammen for å gjennomføre en studie om oppsprukket og dypforvitret grunnfjell i Norge. Målet med det nye prosjektet er å studere genese, alder og landskapsutvikling av dypforvitret fjell både på land og på sokkelen. Prosjektet er finansiert av fire oljeselskaper (Lundin Petroleum, Det norske oljeselskap, Maersk Oil, og Wintershall), har en varighet av 4 år, og en totalverdi av 43 millioner kroner.