NGUs samfunnsoppdrag

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping. Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø.

Statlig forvaltningsorgan

NGU er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere geologisk kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge.

Praktiske oppgaver

Mer om NGU

Lær mer om geologi