NGUs direktører

Her er en oversikt over NGUs bestyrere og direktører fra 1858 og fram til i dag.

Image
NGUs direktører
Øverst fra venstre: Theodor Kjerulf, Hans Henrik Reusch, Carl Bugge, Sven Føyn og Harald Bjørlykke. Nederst fra venstre: Karl Ingvaldsen, Knut Heier, Arne Bjørlykke, Morten Smelror og May Britt Myhr. Foto: NGUs anegalleri og Geir Mogen

Bestyrer

  • Theodor Kjerulf fra 6. februar 1858 til 1888
  • Hans Henrik Reusch fra 1888 til 1921

Direktør

  • Carl Bugge fra 1921 til 1951
  • Sven Føyn fra 1951 til 1958
  • Harald Bjørlykke fra 1958 til 1963
  • Karl Ingvaldsen fra 1963 til 1973
  • Knut Heier fra 1974 til 1994
  • Arne Bjørlykke 1994 til 2006
  • Morten Smelror fra 2006 til 2018
  • May Britt Myhr fra 2018 til  -