Hva kan NGU tilby deg?

Image
May Britt Myhr med strikkegenser i NGUs kantine.
Direktør May Britt Myhr vil gjerne ha flere flinke medarbeidere til å starte på NGU. Foto: NGU, Geir Mogen.

En jobb hos NGU gir deg muligheten til å løse mange viktige og spennende oppgaver som samfunnet og næringslivet trenger. Vi trenger dyktige folk innenfor geologi, økonomi, IT, administrasjon, HR og kommunikasjon.

Hva kan du jobbe med på NGU?

 • Geologisk kartlegging på land, fra lufta og på havbunnen
 • Analysearbeid i våre laboratorier
 • Organisasjonsutvikling, HR, kommunikasjonsrådgiving, økonomi, IT-sikkerhet, journalistikk, UX-design, forskningsformidling
 • Arrangementer
 • Geomatikk
 • Avdekke og forebygge geologisk risiko, som skred og ras, radon, og kvikkleire.
 • Digitalisering og datadeling: Alle våre geologiske kart og data skal være gratis og åpent tilgjengelige, med fokus på brukervennlighet for våre hovedmålgrupper
 • Geofaglig forskning

Hvilke goder får du ved å jobbe for NGU?  

 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor
 • Sosialt arbeidsmiljø med flere arrangementer i løpet av året.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med et stort tilbud innenfor en rekke sporter og aktiviteter.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).
 • Gunstige lånebetingelser i SPK.
 • Høykompetent og internasjonalt fagmiljø.
 • Muligheter for kompetanseutvikling.