Kalkstein

Image
Kalkstein

Kalkstein er en sedimentær bergart som består av mer enn 50 prosent karbonater. Den er dannet fra forsteining og opphoping av kalkutskillende organismer, som koraller, alger m.m.). Bergarten kan variere fra finkornig til grovkornig, og inneholder ofte deler av bevarte fossiler. De fleste kalksteiner i Norge har blitt utsatt for metamorfose og er blitt til marmor. Helt sedimentære kalkstein finnes bare i sedimentbassengene utenfor Norskekysten, mens svakt omdannet kalkstein forekommer i Oslo-området og Trøndelag.