Grønnstein

Image
Grønnstein

Grønnstein er en metamorf bergart, som dannes ved omvandling av gabbro eller basalt. Grønnstein inneholder grønne mineraler som kloritt, epidot og amfibol. Derav fargen og navnet.

Hvor finnes det grønnstein i Norge?

Grønnstein finnes særlig utbredt i Trondheims-området, men finnes også langs kysten fra Vestlandet til Troms.

I Norge er det funnet spor etter 9500 år gamle steinbrudd, hvor det ble tatt ut grønnstein til å lage økser.