Fyllitt

Image
Fyllitt

Fyllitt er en omdannet bergart med tydelig skifrighet, som spalter til tynne plater langs flak av glimmermineraler. Bergarten kjennetegnes av silkeglans på kløvflatene og liten kornstørrelse. Fyllitt er vanligvis grønnlig eller grålig, men fargen kan variere fra rustrød til nesten svart. Den mørke fargen skyldes grafitt, som stammer fra organiske rester. Fyllitt dannes ved lavgrads regional metamorfose av leire, og er meget vanlig i Norge. Mye brukt som naturstein.