24. mars 2014

WMS-adresser til marine data fra NGU

Aktuelle WMS-addresser til maringeologiske data fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-program.

Har du spørsmål eller problemer med noen av tjenestene fra NGU, ta kontakt på wmsdrift@ngu.no.

Varsler om vedlikehold og feil finner du her.

------------------------------------------------------------------------------------

Marine grunnkart
http://geo.ngu.no/mapserver/MarineGrunnkartWMS/?

Naturtyper - havbunn
http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS/?

Terrengformer på havbunnen
http://geo.ngu.no/mapserver/MarinTerrengWMS/?

Marine landskap
http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/?

Marin grense
http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS/?

Bunnsedimenter - sedimenter og sedimentasjonsmiljø
http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS/?

Geokjemi (tungmetaller) på havbunnen
http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGeokjemiWMS/?