13. april 2011

Vulkanutbruddet på Island 2010

Stemmer det at isbreen heter Eyjafjallajøkull, men at selve vulkanen har et annet navn? Hva heter den i så fall, og hva slags vulkan er det? Kunne vulkanutbruddet vært håndtert annerledes i forhold til varslingssystemer?

Det stemmer at isbreen heter Eyjafjallajökull. Vulkanen har ikke fått et eget navn, men har arvet navnet på jøkulen (isbreen) den ligger under. Andre vulkaner har egne navn, for eksempel Katla, som ligger under jøkulen Myrdalsjökull. Eyjafjallajökull er en såkalt sentral vulkan (dvs en ganske symmetrisk vulkan med utblåsning i midten) og er ca. 1650 meter høy.

At det blir dannet en askesky fra denne type vulkanutbrudd er ikke uvanlig. Men de atmosfæriske forholdene var slik at vindene førte skyen over store deler av Europa som lammet flytrafikken. Hadde vindene ført partiklene nordvest, over Grønland, ville vi ikke ha hørt så mye om det. At en slik sky lammer flytrafikken er vanlig i andre deler av verden, men vi hører lite om det. De som hadde utøvende myndighet over luftrommet og flyselskapene gjorde alt de kunne for at trafikken skulle gå som normalt, men det var knyttet store usikkerheter til hvordan flyene ville reagere på og ta skade av konsentrasjonen av askepartiklene, så da kommer sikkerheten først.

Men hva lærte vi av dette? Ville det ha vært trygt å fly i disse forholdene? Island vil alltid være der, og utbrudd vil komme igjen og lamme flytrafikken. Man kunne antakelig ha gjort mer i forhold til det å teste ut hvilken askekonsentrasjon det er farlig å fly under.

Som en liten kuriositet kan nevnes at når vulkanen Toba på Sumatra hadde et utbrudd for ca 73 tusen år siden, førte den til en global vinter, samt at vindforholdene var slik  at det ble avsatt ca. 6 meter med aske i India, så vi kom ganske godt ut av det denne gangen...