4. april 2019

Vil kartlegge bedre i Trøndelag

Tom Heldal fra NGU ledet møtet. Foto: Rune Eian/NGU.
Igjennom programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) få bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket. Offentlig forvaltning, industri og andre interesserte var nylig samlet for å jobbe sammen om dette.

Som NGU tidligere har skrevet om skal Trøndelag fylkeskommune og NGU bruke 16 millioner kroner på å kartlegge Trøndelag enda bedre de neste tre årene. Denne kartleggingen skal sørge for bedre verdiskapning for mineralnæringen, men også gi bedre produkter til formidling av geologi og landskap i fylket til undervisning, forvaltning og reiseliv.  

Under det første møtet 4.april, kom det fram at det er nødvendig med en ny kartlegging av berggrunnen. Blant annet i Ålen, Tydalen og Essandsjøen. Røros, Brekken og Stuggusjøen i Tydal kommune er også områder der kartene trenger en oppdatering for å bli mer detaljerte. Berggrunnskartlegging er en av syv prosjekter i programmet. 

- Denne informasjonen gjør at vi vil kunne lage mer nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes mer bærekraftig i fremtiden, sier forsker Tom Heldal ved NGU.

Nyttig innspill 

Kartet viser noen av områdene der det trengs mer detaljerte data. Foto: Rune Eian/NGU. 

Etter en presentasjon fra ulike avdelinger hos NGU, ble deltagerne fra kommuner, fylkeskommunen og næringsliv, satt i grupper der de fikk komme med innspill til hva de ville ha mer informasjon om.

- Det var nyttig å få høre hva de ulike aktørene trengte av data til kommuneplaner, industri og så videre. At vi får disse innspillene gjør det enklere for NGU å vite hva vi skal lete etter under kartleggingen og hvordan vi kan legge opp våre karttjenester best mulig, for å gi dem hva de trenger, forklarer Heldal.  

- Nå skal vi jobbe med innspillene og lage gode løsninger for kommunikasjon og samarbeid videre i programmet, legger han til.