31. mars 2016

Videoopptak avdekker havbunnen

Videobildene brukes til å beskrive havbunnen og kartlegge hva den består av.
Geologisk kartlegging av havbunnen og framstilling av marine grunnkart til offentlig bruk er en viktig del av NGUs virksomhet.

I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora, samt flere næringsaktører innen fiskeoppdrett, utføres det nå et kartleggingsprosjekt i de fire kommunene. Prosjektet avsluttes i februar 2018.

Videoopptak av havbunnen er et av datasettene som samles inn. Videoene benyttes til å beskrive havbunnen og kartlegge hva den består av. Ett av hovedproduktene fra kartleggingen er kart over kornstørrelsen til bunnsedimentene.

I videoene som vi viser under her, fra havbunnen utenfor Stad i Selje kommune, kan en se hvordan sedimentfordelingen på havbunnen veksler mellom sand (skjellsand), grus, og områder med stein og blokk. Sanden flytter seg med strømmene langs havbunnen, slik at det dannes sedimentbølger.

En ser også at det vokser tare på stein og blokk der den kan få feste.

 

 

Denne typen informasjon er svært viktig for kartlegging av naturtypene på havbunnen langs norskekysten, der det er spesiell fokus på både skjellsand og tareskog.