13. juni 2022

- Vi har merket en økt interesse for nordiske råvarer

Fire NGU-ere står med gule hjelmer ved en snart ferdig stand på PDAC 22.
Her er NGUs og DMFs felles stand på PDAC snart ferdig. Fra venstre til høyre ser vi fire NGU-ere. Avdelingsdirektør Henrik Schiellerup, forsker Terje Bjerkgård, seksjonsleder Kari Aasly og forsker Agnes Raaness.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) var nylig på verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler. Allerede før messen merket NGU økt interesse for nordiske mineraler og metaller.

The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) finner sted i Canada 13-15. juni i år. På PDAC har 25,000 besøkende fra 135 land deltatt de siste årene, ifølge messens hjemmeside.

- Vi har merket en økt interesse for nordiske mineraler og metaller fra utenlandske investorer de siste årene. Dette har nok delvis sammenheng med høye metallpriser, som har økt ytterligere på grunn av krigen i Ukraina. Dette gjør at det er enda mer fokus på å ha tilgang til kritiske mineraler i Norge og i EU. NGUs Nasjonale Borkjerne- og Prøvesenter på Løkken, hvor de besøkende geologene kan studere borkjerner for å finne ut hva som ligger i bakken, har også vært fullbooket i år, forteller NGU-forsker Terje Bjerkgård.

Potensialet for gruvedrift i Norden

NGU delte stand med Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) under PDAC. På mandag 13.juni var det «Nordic Mining Day». Her fortalte NGU, i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige (SGU) og Finland (GTK), blant annet om utviklingen på råvarer og potensialet for gruvedrift i Norden. 

Du kan lese hele programmet for «Nordic Mining Day» på GTKs nettside.

- Under hele messen delte vi også ut en rekke fokusark som omhandler en rekke mineralressurser, blant annet kobber, kobolt, grafitt, kvarts og sjeldne jordarter, som alle er viktig for det grønne skiftet. Vi svarte også på spørsmål som investorene og leteselskapene kan ha om Norge, forklarer Bjerkgård.

Rapport til Nordisk Ministerråd og fokusark på årets PDAC

I fjor presenterte også NGU og de nordiske søsterorganisasjonene en rapport om forekomster og tilgang til kritiske råmaterialer i Norden til Nordisk Ministerråd, som du kan lese mer om på ngu.no.

Under vår fokusarksamling for 2022 kan du lese mer om hva vi presenterte på årets PDAC.