18. mars 2010

Vestnorske fjorder på verdensarvlisten

Vestnorsk fjordlandskap er innlemmet på listen over verdens natur- og kulturarv. - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er svært velutviklede eksempler på klassiske fjord- og fjellandskap, fastslår forsker Øystein Nordgulen.
VILL OG VAKKER: Geirangerfjorden med de syv søstre - nå også på verdensarvlisten. (Foto: Edelpix)

Det er to vakre og særpregede fjordområder, på hver sin side av den mektige Jostedalsbreen, som nå har havnet på Unescos prestisjetunge World Heritage List. Avgjørelsen ble tatt under Unescos 29. verdenarvkomitémøte i Durban i Sør-Afrika i juli.

Det er de fremstående geologiske verdiene og det enestående vakre landskapet som har ført til at Norge har fått sitt første naturarvområde på den prestisjefylte listen.

Vill og vakker
- Fjordene er unike i verdenssammenheng. De kombinerer landskapsutvikling fra siste istid og fram til i dag med en vill og vakker natur, sier forsker Øystein Nordgulen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Dette er landskap som stimulerer folk til å forstå og nyte naturens egne undere, mener geologen.

I mer enn 150 år har både vitenskapsfolk, kunstnere og turister valfartet til norske fjorder for å oppleve det mektige landskapet. Tilsynelatende uforanderlig, men likevel med en voldsom evne til forvandling - gjennom fosser, isbreer, steinsprang, snøras, fjellskred og flodbølger.

Kvalitetsstempel
Miljøvernminister Knut Arild Hareide er svært tilfreds med avgjørelsen:

- Beslutningen er en stor anerkjennelse til alle som gjennom generasjoner har sett verdien av å bevare et av verdens absolutt mest inntrykksterke landskap for etterslekten. Status som verdensarv er det høyeste internasjonale kvalitetsstempel et landskap kan få, sier Hareide.

I begrunnelsen for vedtaket viser verdensarvkomiteen blant annet til at områdene regnes blant de aller vakreste fjordlandskapene på kloden. "Deres unike naturskjønnhet kommer av de trange dalgangene med bratte krystallinske bergsider som strekker seg fra 500 meter under vannflaten til 1400 meters høyde over Norskehavet. Utallige fosser kaster seg utfor de stupbratte fjellveggene, mens tallrike frie elver renner fra takkete fjell, breer og bresjøer, gjennom lauv- og barskog, og ned til fjorden", heter det blant annet.

Og skrytet fortsetter: "Et stort mangfold av andre naturfenomen, til lands og til vanns, med blant annet undersjøiske morener og sjøpattedyr, forsterker naturopplevelsen. Rester av eldre, nå for det meste nedlagte gårdsbruk og setre, tilfører det dramatiske naturlandskapet en kulturell dimensjon som utfyller og høyner områdets samlede verdi."

Aktive isbrelandskap
Forsker Øystein Nordgulen har vært prosjektleder for den geofaglige delen av søknaden. Han understreker at begge fjord- og fjellområdene er utmerkede eksempler på unge, aktive isbrelandskap hvor naturkreftene fortsatt viser seg fram.

- Men det er ikke bare dagens prosesser fjordene gir oss innblikk i. Fjordene skjærer seg dypt inn i landet og gir oss en unik mulighet til å studere berggrunnen i tre dimensjoner. Langs is-skurte og polerte fjellsider kan vi se spor etter utviklingen av urgamle fjellkjeder som ble dannet hundrevis av millioner år tilbake i tid. Dette gir bokstavelig talt en ekstra dimensjon til opplevelsen av naturen og landskapet, fastslår Nordgulen.

Norge på listen
Norges søknad ble utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og de aktuelle kommunene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Når de norske fjordene nå legges til lista, er myndighetene forpliktet av FN-konvensjonen fra 1972 til å beskytte dem og hindre ødeleggende utvikling i områdene.

Norge har fra før fem steder skrevet inn på den enestående listen over verdens kultur- og naturarv, som administreres av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco).

Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta og Vega-øyene på Helgelandskysten, er alle skrevet inn som en del av verdens kulturarv. Vestnorsk fjordlandskap er det første norske naturobjektet på listen.

Les mer:
Pressemelding fra Miljøverndepartementet
UNESCOs verdensarvliste
Direktoratet for Naturforvaltning (DN)

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Øystein Nordgulen,
tlf.: 73 90 42 45, mob.: 95 05 46 24,
e-post: oystein.nordgulen@ngu.no

Fakta:

  • Geirangerfjorden omfatter 500 kvadratkilometer med Synnylvsfjorden, Geirangerfjorden, Norddal og fjellområdene øst til Tafjord - i Norddal og Stranda kommuner i Møre og Romsdal.
  • Nærøysfjorden omfatter 550 kvadratkilometer med Aurlandsfjorden, Nærøyfjorden, Flåmsdalen, fjellområdene til Fresvikbreen i vest og Bleia i øst - i Aurland, Vik og Lærdal kommuner i Sogn og Fjordane, samt Voss i Hordaland.