Vant pris for beste kart under Geomatikkdagene 2022

Image
Astrid Lyså på Jan Mayen. Et diplom som forteller at hun og Eiliv Larsen har vunnet beste pris for årets kart er klippet inn.
Geologene Astrid Lyså og Eiliv Larsen er hedret med pris for sitt nye kart over Jan Mayen. Her er Lyså på feltarbeid på den vulkanske polarøya. Foto: Eiliv Larsen, NGU.

Beste kart! NGUs rykende ferske kvartærgeologiske kart over Jan Mayen i målestokk 1:50 000 har fått Folkejuryens pris for beste kart under Geomatikkdagene 2022.

Klima- og brevariasjoner

- Kartleggingen og det ferdige produktet hadde ikke vært mulig uten utgangspunkt i det store forskningsprosjektet vi har arbeidet på de siste årene, sier Lyså og Larsen, som nå har trålet Jan Mayen til fots over flere feltsesonger.

Det er Norges forskningsråd som med 3,8 millioner kroner har finansiert selve forskningen på klima- og brevariasjoner etter siste istids maksimale isutbredelse på Jan Mayen. Nærmest som et «biprodukt» av feltsesongene på den vulkanske polarøya i Nord-Atlanteren, foreligger kvartærkartet. Kartet kan blant annet brukes som et verktøy i naturforvaltningen av Jan Mayen. 

- Vi er svært fornøyde, både med kartet og med prisen, sier duoen, som fortsatt produserer vitenskapelige artikler etter arbeidet på øya. 

Geografisk informasjon

Geomatikkdagene er landets største, uavhengige konferanse om teknologi, data og løsninger som bruker geografisk informasjon. Konferansen blir arrangert av GeoForum. I konkurransen om beste kart var det mulig å delta med både papirkart, kartplott, digitale kart, og kart for nett og mobile plattformer. Juryen legger vekt på nytenking, god kartografi og hvor godt produktet kommuniserer med brukeren.

NGU deltok i år med det nye berggrunnskartet over hele Norge i målestokk 1:1 350 000 og altså det nye kvartærgeologiske kartet i 1:50 000 over Jan Mayen. Jan Mayen-kartet skal nå også konkurrere i den internasjonale kartutstillingen i Cape Town i Sør-Afrika 14.-18. august neste år.

Image
NGU-forskerne Eiliv Larsen og Astrid Lyså sitter med vinnerkartet fra Geomatikkdagene 2022. Kartet er i papirutgave og dekker et helt bord.
NGU-forskerne Eiliv Larsen og Astrid Lyså er fornøyde, både med kartet og prisen. Kartet er så nytt at det ennå ikke er lagt inn på ngu.nos kart- og datasider, men de trykte kartene finnes både som brettet og plano. Foto: Gudmund Løvø, NGU.
Nyhetsarkiv