18. mars 2010

Utvikler geologiske kart for reiselivet

Han bruker geologiske kart til å fremme norsk fjellturisme. Kommunene er med på leken når forsker Bjørn A. Follestad (lille bildet) forsøker å skape reiselivsaktivitet i fjellheimen.
Jordpyramidene Kvitskriuprestinn i Uladalen: Under regnvær har store steiner på overflaten virket beskyttende på morenematerialet, mens materialet omkring er blitt vasket vekk...

Allerede nå foreligger to av seks planlagte kartblad om kvartærgeologien innenfor Dovrefjell og Rondane nasjonalparter.

- Dette er et klassisk område for isavsmelting i Skandinavia. I disse fjellene ser vi hvordan elver og isbreer formet landskapet, her finnes det tydelige spor fra en spennende geologisk historie. Den kan vi også kan selge til norske og europeiske turister, mener Bjørn A. Follestad.

Han er forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og styreleder i selskapet iNasjonalparker, som nettopp arbeider for å utbre kunnskap og informasjon om Rondane, Dovrefjell og Sunndalsfjella.

 

 

 

 

 

Ny virksomhet

Rondane, med de tilstøtende delene av Gudbrandsdalen, er det klassiske området for studier av isavsmeltning i Skandinavia.
-Arbeidet med de nye kartene er et ledd i utviklingen av kunnskapsbasert turisme, men også en sti inn i ny viten om eget lokalmiljø, sier Follstad.

Han tar blant annet utgangspunkt i at miljøvernminister Børge Brende tidlig påpekte behovet for å bruke nasjonalparkene og verneområdene mer til å skape ny virksomhet i fjellkommunene.

- Dette tar vi på alvor. Kartene er lette å forstå og viser tydelig hva som har skjedd gjennom kvartærtiden, sier Follestad, som antyder en prislapp på én million kroner pr. kartblad.

Det er kartbladene for Otta og Rondane som foreløpig er ferdigstilt i et nært samarbeid med Sel, Dovre, Folldal og Nord-Fron kommuner. I Dovre og Sel blir for eksempel kartene distribuert gratis til samtlige 4000 husstander.

Skryter av arbeidet
Leder i Dovrefjellrådet og ordfører i Dovre, Erland A. Løkken, er full av lovord om arbeidet som er gjort.

Til avisa Gudbrandsdølen Dagningen sier han at materialet blir viktig både for reislivsnæringen, næringsutvikling og kommunalteknisk planlegging.

- Dette er nytt og spennende også for våre innbyggere. Gjennom et slikt informasjonsmateriell kan vi lett nå ut til nye målgrupper og skape enda større interesse for våre områder, understreker Løkken.

Stor vekt på istiden
Gjennom tekst, figurer, farger og tegn gir kartbladene menigmann en geologisk oversikt over de siste to-tre millioner år, med hovedvekt på siste istid.

Materialet er basert på tidligere kunnskap og registreringer fra NGUs geologer, og utfylt med stadig nye undersøkelser og kartlegginger.

- Kartene og formasjonene i fjellet er et utgangspunkt. Senere kan vi gå videre med kurs og opplæring i tolkning av de spennende sporene, med utvikling av terrengmodeller og tredimensjonale videoframstillinger av landskapsutvikling, håper forsker Bjørn A. Follestad.

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Bjørn A. Follestad,
tlf.: 73 90 41 50, mob.: 95 05 47 16,
e-post: bjorn.follestad@ngu.no