18. mars 2010

Ustabilt fjell overvåkes

I forbindelse med NGUs geologiske kartlegging av Troms fylke ble flere oppsprukne fjellparti i avdekket. Nå er store fjellsprekker på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune satt under overvåkning.
Store sprekker på toppen av Nordnesfjellet i Kåfjord blir overvåket for å se om det er bevegelse i fjellet. Klikk på bildet for større versjon.

Overvåkningen foregår ved at flere punkter på fjellet er koordinatfestet med millimeter-presisjon ved hjelp av GPS-utstyr. Neste år vil man foreta en tilsvarende oppmåling av de samme punktene. Ved å sammenstille posisjonen neste år med posisjonen i år, vil det være mulig å se om fjellet er i bevegelse.

- Dette er en type overvåkning som vil gi svar på om fjellet beveger seg. Det er ikke sikkert vi kan trekke noen konklusjoner i løpet av et års tid, men vi vil følge utviklingen over flere år, sier Lars Harald Blikra. Han leder skredforskningen ved NGU.

Overvåkningen av fjellsprekkene er gjort etter et samarbeid mellom NGU, Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt og de berørte kommunene Kåfjord og Lyngen.

Tilsammen er det plassert 13 målepunkter på Nordnesfjellet nord for Skibotn og en i fjellside i Kåfjorddalen. - Vi vet at dette er et skredutsatt område, og det er derfor viktig at vi blir bedre kjent med de områdene som kan forårsake størst skade ved et eventuelt ras, sier Blikra.

Et annet problem i disse områdene er at det kan finnes dyp permafrost. En vedvarende klimatisk oppvarming kan føre til at tidligere stabile områder blir ustabile. Dette er et kjent problem, blant annet i Sveits.

Dersom noen av de aktuelle fjellpartiene på Nordnesfjellet raser ut, kan det forårsake flodbølger som kan ramme bebyggelsen langs fjorden. Det var det som skjedde i Tafjord i 1934, da 40 mennesker omkom i en av de verste rasulykkene i Norge i nyere tid.

Kontaktperson ved NGU:
Lars Harald Blikra, tlf: 73904115, e-post: lars.blikra@ngu.no

Les mer om skred