1. juni 2010

Undersøker skredområdet i Namsos

Skredeksperter fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) kartlegger stabiliteten i Kattmarka i Namsos. Arbeidet skjer på oppdrag fra landets statlige skredetat NVE. 100 personer er berørt av kvikkleireskredet som gikk fredag 13. mars.

Namsos-skredHARDT RAMMET: Slik så det ut ved Gullholmstranda fredag ettermiddag. Kvikkleira hadde rasert området. Foto: Kari Sletten/NGU

Namsos-skredUNDERSØKER: Geolog Harald Sveian i arbeid utenfor skredgropa ved Kattmarka i Namsos lørdag formiddag. Foto: Kari Sletten/NGUOmkring 20 hus ligger uskadd, men uten vegforbindelse i området bortenfor rasstedet i Kattmarka i Namsos.

Rundt 100 personer er berørt av rasulykken. Mange av dem som fortsatt har husene i behold må belage seg på å vente i flere måneder før de får flytte hjem, melder Norsk telegrambyrå (NTB).

Spregning på vegen

Ekspertene mener det ikke er overhengende fare for nye skred i området rundt rasgropa ved Gullholmstranda i Kattmarka i Namsos, men veg, vann og kloakk er borte og det vil ta tid å etablere ny infrastruktur. 

Statens vegvesen opplyste under en pressekonferanse i Namsos sist helg at det var en sammenheng mellom sprengningsarbeidet på vegen og skredet. Hvor klar denne sammenhengen er, skal en ekstern gjennomgang avklare.

Kartlegger sjø og land

En gruppe geologer fortsetter med grunnundersøkelser. Også forholdene på sjøbunnen utenfor skredområdet blir kartlagt.

Fire hus og seks hytter ble tatt av skredet, mens to hus ligger svært nær skredgropen. Flere hus ble feid på sjøen i skredet, og sju mennesker måtte reddes ut fra leirmassene. Ingen ble alvorlig skadd i ulykken.