9. september 2010

Undersøker sjøkabelalternativ i Hardanger

Skredforsker Kari Sletten ved NGU er med i Regjeringens utvalg som skal se på tekniske forhold knyttet til en eventuell sjøkabel i Hardangerfjorden fra Eidfjord til Kvam.

Kari SlettenSKREDFORSKER: Kari Sletten ved NGU er medlem i regjeringens utvalg som skal vurdere sjøkabel i Hardangerfjorden.- Norges geologiske undersøkelse (NGU) har både kompetanse, erfaring og data som er verdifulle i et slikt arbeid, sier Kari Sletten, som selv har doktorgrad på skred og 13 års erfaring som geolog på NGU.

Undersjøiske skred

Hun deltar i ett av utvalgene som olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte tirsdag 31. august. Til sammen fire bredt sammensatte utvalg skal stå for en uavhengig gjennomgang av sjøkabelalternativet i Hardanger.

- Min oppgave blir å se på skredproblematikken i Hardangerfjorden, både i forhold til undersjøiske skred, stabilitet og store fjellskred. I tillegg må også andre geologiske forhold på sjøbunnen vurderes i forhold til en sjøkabel, sier Kari Sletten.

I mandatet til utvalget heter det blant annet at de skal "vurdere både teknologiske, miljømessige og økonomiske forhold knyttet til eventuelle sjøkabelalternativer fra Simadalen i Eidfjord til Kvam".

Kunnskap om bunnen 

Utvalget skal ikke utrede konkrete trasealternativ, men oppsummere erfaringer fra eventuelle sammenlignbare kabelprosjekter. "Kunnskap om bunnforhold, undervannstopografi, biologiske og geologiske forhold på den aktuelle strekningen skal legges til grunn for de vurderinger som foretas", heter det i mandatet.

Det er den kraftige motstanden mot de såkalte monstermastene, som var planlagt å frakte strøm i luftspenn over Hardangerfjorden til Bergen, som har gjort at regjeringen har tatt initiativ til en ekstern gjennomgang av alternativer med sjøkabler. Utvalgene skal være ferdige innen 1. februar neste år.

- Uavhengig gjennomgang

- Det finnes allerede gode data fra sjøbunnen i Hardangerfjorden. Det blir spennende og interessant å gå løs på denne oppgaven, sier Kari Sletten, som  regner med å bruke ressurspersoner og kompetanse fra både NGU og andre geologiske miljøer i arbeidet.

De andre i utvalget er forskningssjef Inga Bruteig i NINA og operasjonsleder Vigeir Bunæs i Install It. Fredrik Rüter i svenske Vattenfall Power Consultant var i utgangspunktet satt til å lede utvalget, men han valgte å trekke seg fra vervet. Ny leder er professor emeritus Roland Eriksson ved Kungliga tekniska høgskolan i Stockholm (KTH).

De tre øvrige utvalgene skal se på henholdsvis kraftsystemet, tidsperspektivet og samfunnsøkonomien. - De fire utvalgene vil sikre en fornyet, uavhengig og grundig gjennomgang av sjøkabelalternativet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.