23. juni 2014

Trias i Barentshavet

Biologiske og geologiske spor forteller om utviklinga på Svalbard under triastiden for 200 til 250 millioner år siden. Nå presenterer NGU og Sintef en sammenstilling av resultatene fra nesten 40 års forskning.

Jorunn Os Vigran med den nye publikasjonen om trias-sporene på Svalbard.Jorunn Os Vigran med den nye publikasjonen om trias-sporene på Svalbard.


     

- Interessen for nordområdene er stor, og triasperioden er helt sentral i Arktis. I motsetning til områder ellers i Europa, er store deler av triaslagrekka i Arktis marin. Det er disse lagene som kan representere oljeproduserende bergarter, sier Jorunn Os Vigran.

Sammen med Gunn Mangerud, Atle Mørk, David Worsley og Peter A. Hochuli presenterer hun «Palinylogy and Geology of the triassic succession of Svalbard and the Barents Sea». Publikasjonen inneholder de grunnleggende analysene av bergarter som inneholder fossiler av pollen, sporer og plankton fra Svalbard og Barentshavet. Blant annet kan forfatterne presentere et grunnlag for detaljert datering av de sedimentære bergarter.

Resultatene er basert på feltarbeid, som har pågått på Svalbard siden 1977, og kjerneboringer i Barentshavet siden 1984. Arbeidet startet som enkeltrapporter for industrien. De siste årene har forfatterne bearbeidet og komplettert materialet. 

Livsverk

For 79 år gamle Jorunn Os Vigran, er dette en oppsummering av et livsverk. Fram til 1996 arbeidet hun med materialet ved Institutt for kontinentalundersøkelser (IKU), senere Sintef Petroleum. Deretter har hun ledet arbeidet på egen hånd, delvis hjemmefra.

- Når publikasjonen nå er ferdig, mener jeg det kan sees som et konstruktivt oppslagsverk i flere geologiske retninger. Den nye publikasjonen "Palynology and Geology of the triassic succession of Svalbard and the Barents Sea"For universitetene gir det et bredt grunnlag for videre forskning og fordypning i palynologisk retning. For næringslivet vil det være viktige data for planlegging av framtidig virksomhet i nordområdene, sier Vigran.

Internasjonal interesse

NGU presenterer publikasjonen i serien «Special Publications». Dette er en serie med engelskspråklige utgivelser om norsk og internasjonal geologi. Arbeidet fra Jorunn Os Vigran og hennes kolleger, er den første i serien i år.

- Publikasjonen vil ha internasjonal interesse og overføringsverdi, og være et globalt standardverk. Det mest aktuelle bruksområdet i første omgang, vil være når oljebrønner i Barentshavet skal dateres og sammenlignes, sier medforfatter Atle Mørk ved Sintef.