18. mars 2010

Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn

500 meter dype boringer nedover i tid nordvest i Russland, kan løse en av gåtene fra starten av den "moderne jord": Hvordan oppsto den oksygenrike atmosfæren - det perfekte grunnlag for liv?
ELDST: Den eldste travertin-kalkstein i verden, fra Pechenga grønnsteinsbelte på Kolahalvøya. Studier av denne bergarten viser blant annet at det fant sted en ekstrem global forstyrrelse i karbonsyklusen på denne tiden.
Et bredt sammensatt forskerteam ledet av Victor A. Melezhik (bildet over) ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gransker nå 2,5 til 2 milliarder år gammel berggrunn.

Skjult i berggrunnen
700 millioner års historie ligger skjult i et 20 kilometer tykt belte i berggrunnen på Kolahalvøya og i Karelen.

 

 

 

NEDOVER: En britisk og en amerikansk geolog viser betydelig interesse for bergartene i Pechenga grønnsteinsbelte på Kolahalvøya... Nå skal arbeidet rettes nedover i "deep time" gjennom en rekke boringer i bergrunnen.

Dypboringer og feltekskursjoner kan gi flere svar på hva som egentlig skjedde på Jorden da det moderne miljøet ble etablert for mellom 2,5 og 2 milliarder år siden.

- Vi skal lage et rammeverk for når ulike hendelser fant sted og lenke dem til en samstemt historie om Jordens utvikling i denne perioden, sier den norsk-russiske geologen og forskeren Victor A. Melezhik ved NGU.

Oksygen i atmosfæren
Nylig ble et sammendrag av det vitenskapelige arbeidet presentert i det amerikanske geologiske tidsskriftet GSA Today. Her gjennomgikk Melezhik, sammen med seks av sine internasjonale kolleger, teamets forskningsresultater så langt.

I tillegg stilte han seks konkrete spørsmål.

- Et av de viktigste spørsmålene, som ennå ikke er besvart, er hvorfor innholdet av oksygen i atmosfæren økte kraftig for 2,4 milliarder år siden, når vi vet at det var oksygenrike oppholdssteder på Jorden allerede 300 millioner år tidligere. Hva var det egentlig som skjedde? spør Melezhik.

Dramatiske hendelser
Mange av svarene er å finne nordvest i Russland. På Kolahalvøya og sørover mot Karelen, har bergartene i mange år gitt forskere ny viten om dramatiske hendelser.

De vet at den globale istiden Huronian inntraff i denne perioden, at det har vært stor vulkansk aktivitet her, at mengden oksygen i atmosfæren økte, at organisk materiale ble akkumulert til olje og at sammensetningen av havvannet ble endret.

Nå vil Melezhik & Co vite hvorfor dette skjedde.

- En svært spennende tid i Jordens geologiske historie. Sporene etter de dramatiske endringene ligger fortsatt lagret i sedimentære bergarter og i vulkanske sekvenser, fastslår Melezhik.

Boringer og feltarbeid
En gruppe internasjonale forskere har derfor søkt organisasjonen International Continental Drilling Program (ICDP) om midler til omfattende boringer og geologisk feltarbeid i Russland.

ICDP er en organisasjon med støtte fra forskningsrådene i 13 medlemsland, deriblant Norge.

Kontaktpersoner ved NGU:
Forsker Victor Melezhik,
tlf.: 73 90 42 41
Lagleder Øystein Nordgulen,
tlf.: 73 90 42 45, mob.: 95 05 46 24