5. februar 2008

Tettere samarbeid NGU-UNIS på Svalbard

De satser på felles forskningsprosjekter og mer samarbeid om undervisning. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har inngått en samarbeidsavtale.
SAMARBEID: NGU skal blant annet finansiere en forsker i 20 prosent stilling på Svalbard.
UNDERTEGNET: Morten Smelror.
- Både NGU og UNIS har stor aktivitet i Arktis. Avtalen skal styrke det geofaglige samarbeidet, øke kunnskapsbasen i Arktis og komme norsk polarforskning til gode, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Viktig avtale

Han er godt fornøyd med det han betegner som en viktig avtale. Samarbeidet med nylig undertegnet av Morten Smelror og direktør Gunnar Sand ved UNIS.

- Institusjonene skal knytte seg nærmere til hverandre i

UNDERTEGNET: Gunnar Sand.
nye forskningsprosjekter og et økt samarbeid om undervisning, heter det i avtalen. Samtidig skal institusjonene i større grad enn før utveksle personell og informasjon, og i tillegg gjensidig kunne utnytte laboratorier og utstyr.

Forsker ved UNIS

 - NGU skal blant annet finansiere en forsker i 20 prosent stilling ved Geologisk avdeling. Forskeren skal bidra i undervisning og drive egen forskning på Svalbard med logistikkstøtte fra UNIS, forteller Morten Smelror.

Målet er også at flere NGU-ere skal bidra som gjesteforelesere ved UNIS. I tillegg åpnes det opp for at ansatte ved de to institusjonene kan få støtte til lengre faglige opphold hos hverandre.

Flere studenter

- Samtidig tar vi sikte på at UNIS-studenter kan delta i NGU-prosjekter på Svalbard, sier Smelror. I dag deltar NGU i tre UNIS-ledede forskningsprosjekter på Svalbard; forskning på CO2-deponering, på fjellskredprosesser ved klimaendringer og på permafrost. UNIS på sin side deltar i to NGU-prosjekter i Norge og ett på Svalbard.

- Ved å samarbeide tettere om forskning, kan vi også styrke den norske innsatsen i internasjonale prosjekter, framholder Morten Smelror.