18. mars 2010

Tester radar til overvåking av fjell

For første gang i Norge utprøves radar til overvåking av ustabile fjellsider. Det skjer i Tafjord i Møre og Romsdal. Dersom utstyret fungerer tilfredsstillende, kan den kontinuerlige overvåkingen starte våren 2004.
Den potensielt ustabile fjellsiden i Tafjord er 40 meter bred, 100-150 meter lang og 100-200 meter høy.

NGU har tidligere i år satt i gang overvåking av fjell både i Møre og Romsdal og Troms. I disse fjellpartiene oppdages eventuelle bevegelser ved hjelp av GPS-baserte overvåkningssystemer.

Første gang i Norge
Forsøkene i Tafjord benytter en radar plassert tre kilometer unna målepunktene i fjellsiden. Det er første gang et slikt system utprøves for å avdekke bevegelser i fjellsider i Norge. Radaren sender stråler til reflektorer som monteres i det potensielt ustabile fjellpartiet. Bevegelse i fjellet kan registreres med milimeters presisjon. Forsøkene utføres av Richard Nordland fra IKT System Partner AS, som har erfaring fra bygging av radar blant annet i samarbeid med Forsvaret.

- Hvis utprøvingen viser seg å være vellykket, vil det være en god metode for å overvåke bevegelser i fjellet. Utstyret virker lovende, men det er et stykke igjen før vi kan si om dette er bra nok, sier skredforsker Lars Harald Blikra ved NGU. Resultatene fra testingen vil bli evaluert de nærmeste ukene i samarbeid med blant annet NGU.

Oppfølging på internett
Om radaren viser seg å være god nok, må det i neste omgang komme på plass rutiner for oppfølging av overvåkingen. - Det viktigste blir da å knytte direkte forbindelser til et beredskapssystem. I tillegg er det mulig å følge målingene på internett, forteller Blikra.

Radarmålingene i Tafjord vil i alle tilfelle bli supplert med et tilleggssystem for overvåking. Dette blir trolig en variant av GPS-overvåking - basert på de samme prinsippene som er brukt på potensielt ustabile fjell på Nordnesfjellet i Troms og Oterøya i Møre og Romsdal. - På disse fjellene sjekker vi bevegelser med års mellomrom. I Tafjord skal det være kontinuerlig, noe som betyr at vi må ha en strømkilde og kommunikasjonsutstyr på fjellet for overføring av måleresultater, sier Blikra.

Finansiert av departementet
Overvåkingen av fjellpartiet i Tafjord er et kommunalt prosjekt med finansiering fra Kommunaldepartementet. NGU har sammen med fylkesgeologen tatt initiativ til prosjektet, og fungerer som rådgiver for kommunen sammen med fylkesgeologen og Norges Geotekniske Institutt.

Kontaktperson ved NGU:
Lars Harald Blikra, tlf: 73 90 41 15

Les mer:
NGU anbefaler skredovervåking i Tafjord
Kommunaldepartemenetet finansierer skredovervåking
Se film fra risikoområdet
Les mer om skred på www.skrednett.no