28. februar 2008

Temperaturen i Hell-tunnelen

Temperaturen i Hell-tunnelen på veien til Værnes er høyere enn på utsiden av tunnelen og i andre tuneller. Hva kommer dette av?

Den høye temperaturen i Hell-tunnelen skyldes geotermisk energi, eller jordvarme (varmeenergi fra undergrunnen, som kan skyldes prosesser i jordens indre eller oppsamlet solvarme/sommervarme i stein, grunnvann, elver og fjorder). Uforstyrret temperatur i grunnen er:
gjennomsnittlig lufttemperatur gjennom året for stedet + 1-2 C fordi snøen isolerer bakken om vinteren + en økning på 1-2 C pr 100 m som er den geotermiske gradienten i Trøndelag (geotermisk gradient = mål for økning av temperatur nedover i jordskorpen, se Geologisk leksikon

Uforstyrret temperatur i Helltunnelen skal da være:

  • Gjennomsnittlig lufttemp på Værnes: 5,3 C
  • Korrigert for høyde over bakken (200m): - 1,4 = ca. 4,0 C
  • Korrigert for isolerende snødekke om vinteren:  + 1,5 C
  • + 200 m med fjelloverdekning: + 3,0 C

= Temperatur i tunnelen = 8,5 C

Sannsynligvis kommer det inn kald trekk fra tunnelåpningene, noe som gjør at temperaturen ikke er uforstyrret og derfor måles til mellom 4,0 og 5,0 C. NGU gjorde noen boringer i Lærdalstunnelen. Den tunnelen er 21 km lang og med mer enn 1000 m fjelloverdekning. Temperaturen i tunnelen og i borehullene var 17 C.  

De andre tunnelene på E6 øst er kortere og derfor mer påvirket av lufttemperaturen utenfor tunnelen.

Se også tidligere stilt spørsmål om beregning av jordvarme.