3. desember 2018

Sunnhordland først i Norske Geoparker


Utsikten fra Håheim gård gir et godt inntrykk av landskapet i den indre del av geoparkområdet. Foto: Lars Erikstad
STORD: Geopark Sunnhordland har som den første i landet fått nasjonal geopark-status. Det er Norsk komité for geoparker og geoarv som har godkjent søknaden.

- Geoparker skal komme innbyggerne til gode ved å være en ressurs i småskala næringsutvikling, i undervisning og i lokal identitetsbygging, skriver Samarbeidsutvalget i Sunnhordaland i forbindelse med godkjenningen.  

Geologiske steder 

Bakgrunnen for statusen er at Samarbeidsrådet har identifisert en rekke interessante geologiske steder i Sunnhordland, alt fra gullgruvene på Bømlo til gruvegangene på Litlabø. 

- Norske Geoparker er et tilbud på samme måte som UNESCOs globale geoparker, men kravene er lavere, forklarer forsker Aleksandra Jurus ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Geopark Sunnhordland bør arbeide videre i retning av UNESCO. Komiteen har allerede gitt noen anbefalinger om hva som bør endres for å komme videre, sier hun. 

Foreløpig har Norge to geoparker i det øverste sjiktet; Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, og Magma Geopark i Rogaland og Vest-Agder. I tillegg ligger Trollfjell Geopark på Helgeland godt an i løypa til å oppnå UNESCO-status.  

Sekretariat ved NGU 

For å få en start, og en status som nasjonal geopark, må søknaden godkjennes av Norsk komité for geoparker og geoarv. Det er NGU som har tatt initiativet til å opprette denne komiteen, og sekretariatet for komiteen ligger også hos NGU. Komiteen samler det norske geofag-miljøet, formidler geoparkideer og hjelper norske geoparkssøkere.  

- I Sunnhordland har vi en sterk industrihistorie, fra produksjon av grønsteinsredskap til nok dybde i fjorden til å kunne sammenstille verdens største oljeplattformer. I dette spennet ligger historien om Sunnhordland, skriver Samarbeidsrådet, gjengitt i nettavisen Stord24.

Fra restene av industrianlegget knyttet til gullgruvene på Lykling. Foto: Lars Erikstad