2. oktober 2008

Stein i potetåker

Hvorfor kommer det ny stein i potetåkeren min hvert år?

Dette skyldes telen i jorda og at det finnes stein i undergrunnen, f.eks. at potetlandet ligger på morenejord. Når vannet i det øverste jordlaget fryser om høsten, utvider det seg (vann utvider seg 9% når det fryser til is) og det øverste jordlaget løftes litt opp. Det skjer dermed en "oppfrysing" av hele jordlaget (jfr. telehiv).

Når isen (telen) tiner om våren, synker jorda sammen, mens steinene gjerne blir "hengende" noe igjen. Hulrommene under steinene, som gjerne bare er 1-2 mm, fylles med jordholdig smeltevann slik at steinene ikke får plass til å falle tilbake til sin opprinnelige plass. Denne oppfrysingen av stein er langsom, det tar mange år før en stein løftes opp fra f.eks. en halv meters dyp.