16. januar 2008

Stalagmitter i Trøndelag

Hvor i Trøndelag finnes det stalagmitthuler med stalagmitter på minst 1 meter?

Slike grotter må det nødvendigvis befinne seg i et område med kalkstein. I de store kalksteinsforekomstene i Tromsdalen i Verdal er det flere grotter, den mest kjente er Hallvardgrotta. De største grottene ligger innerst i Ogndal ved Gaulstad der Jettegrytegrotta og Store Gaulstadgrotta går flere hundre meter innover i fjellet. Jettegrytegrotta er avstengt for at ferdsel ikke skal skade dryppsteinsforekomstene som finnes der.