20. oktober 2014

Støtter jakten på grunnvann


Vannbrønnene i Etiopia er helt avgjørende for velferd og helse i landsbyene (foto: Atle Dagestad, NGU)
Årets TV-aksjon, hvor Kirkens Nødhjelp setter søkelys på vannleting, engasjerer grunnvannsekspertene på NGU. Atle Dagestad har selv vært med på jakten etter grunnvann i Afrika.

Geologen fra NGU har vært engasjert i grunnvannsprosjekt i både Etiopia og Sør Afrika i samarbeid med de nasjonale geologiske undersøkelsene der. Etiopia er et av landene som det fokuseres på under årets TV-aksjon «Vann forandrer alt», søndag 19. oktober.

​NGU-geologen Atle Dagestad har vært involvert i bistandsprosjekt knyttet til grunnvannsleting.
​NGU-geologen Atle Dagestad har vært involvert i
bistandsprosjekt knyttet til grunnvannsleting.

- Flere steder i disse landene finnes geologiske forhold som ikke er ulik de norske;  oppsprukket krystallinsk berggrunn, med lite lagret vann. Det var her NGU kunne bidra med geologisk kompetanse, forteller Dagestad.

Stort behov

Bistandsprosjektet som NGU var en del av i Etiopia, strandet på grunn av interne politiske uroligheter i landet og påfølgende konflikt med Norge. Men engasjementet for å styrke vannforsyningen har Dagestad og kollegene tatt med seg.

- Det er lett å se behovet for å finne  grunnvann, for å bedre vannforsyningen i de aktuelle landene. Kvinnene går lange avstander hver dag for å hente vann, og det er stor mangel på gode brønner og robuste vann- og avløpsanlegg, forteller Dagestad.

Kunnskap viktig

På sine besøk i bistandsprosjektene i Afrika, så geologene flere ganger brønnprosjekter som ikke fungerte. De observerte dårlig vedlikeholdte brønner, og bistandsprosjekt som ikke var koordinert. I enkelte landsbyer var det satset på vann, men ikke på avløp, slik at sykdom og bakterier ble spredt i vannet.

- Vannleting er viktig, og geologisk kompetanse er avgjørende. Men like sentralt er det å få etablert kunnskap og lokalt eierskap på stedet. Når landsbyens ledelse og befolkning sjøl får et forhold til brønner og vannprosjekt, vil det bli en vannforsyning som varer, sier Atle Dagestad ved NGU.

Han oppfordrer alle til å bidra under søndagens TV-aksjon, slik at vannforsyningen i de aktuelle bistandsprosjektene kan sikres for lang tid fremover.

​De oppstablede og ubrukte vannrørene utenfor en landsby i Etiopia fortalte sin historie om dårlig koordinerte bistandsprosjekt, da geologene besøkte stedet. - Kunnskap om vannforsyning er utrolig viktig, sier Atle Dagestad fra NGU.
​De oppstablede og ubrukte vannrørene utenfor en landsby i Etiopia fortalte sin historie om dårlig koordinerte bistandsprosjekt, da geologene besøkte stedet.
- Kunnskap om vannforsyning er utrolig viktig, sier Atle Dagestad fra NGU.