18. mars 2010

Større naturopplevelse med geologisk kart

NGU har nylig avsluttet arbeidet med å kartlegge Europas største nasjonalpark. Fjellområdene i Dovre, med Snøhetta som spesiell attraksjon, finnes nå som geologisk kart.
Markerte canyoner forbinder to generasjoner daler i Åmotsdalen, Oppdal. (Foto: Bjørn A. Follestad, NGU)

Kartblad Snøhetta foreligger nå i målestokk 1:50 000 fra NGU. Med det er løsmassegeologien i en viktig del av de store fjellområdene som utgjør Dovrefjell nasjonalpark - som er Eurpoas største nasjonalpark - kartlagt.

- Det er mange gode grunner til å lage geologisk kart over et bestemt område. Men en av de viktigste hensiktene er å gi brukerne av naturen en forståelse av løsmassenes betydning for naturmiljøet. Det er den geologiske utviklingen som gjør at naturen ser ut slik den gjør i dag, med fjell og daler og vegetasjon, forteller forsker Bjørn A. Follestad ved NGU. Han har stått for hovedtyngden av arbeidet med det geologiske kartet, som i hovedsak dekker områdene vest for E6 over Dovrefjell, med Snøhetta i sør og Åmotsdalen i Oppdal i nord.

Utsikt fra Stortoppen 2286 m o.h. mot nord i Snøhetta-massivet. Blokkhav dominerer de øvre deler av fjellmassivet ned til ca 1700 m o.h. (Foto: Bjørn A. Follestad, NGU)

- Dette er et typisk kart å ta med på tur. Ved å se på kartet, vil man få en bedre innsikt i terrenger man går i. Dovrefjell er et utrolig flott område, med slake koller i øst og voldsomme tinder i vest. Det nye kartet dekker det spennende området der Vestlandet og Østlandet møtes, forteller Follestad.