2. november 2017

Spesialutgivelse fra NGU-konferanse


Lagleder for geofarer og jordobservasjon Reginald Hermanns er en av redaktørene for spesialutgaven av Geomorphology.
Det vitenskapelige tidsskriftet Geomorphology har utgitt en spesialutgave med artikler fra «The 3rd Conference on Slope Tectonics».

«Conference on Slope Tectonics» er en internasjonal forskningskonferanse for skred og ustabile fjellparti. NGU var vertskap for konferansen i 2014, hvor internasjonale deltakere var med på en tre dager lang ekskursjon til Sunndalen, Innerdalen, Innfjordalen og Romsdalen - for å blant annet hilse på «selveste» Mannen.

Konferansen resulterte i 12 artikler, som er samlet i spesialutgaven av Geomorphology. Reginald Hermanns og Thierry Oppikofer fra NGU er to av gjesteredaktørene for utgivelsen.

Spesialutgaven inkluderer studier fra Norge, Alpene, Appenninene, Andesfjellene og Karpatene. Nytt i artiklene sammenlignet med tidligere, er utstrakt bruk av høyoppløselige fjernanalyserte data, som LIDAR, InSAR eller høyoppløselige passive optiske data. Fire av artiklene er også delvis basert på 4D-data, som viser utvikling over tid basert på dateringsmetoder.

Du finner spesialutgaven av Geomorphology her.