11. oktober 2022

Spennende skandinavisk geologi i felles kart

Klorans brynesteinsbrudd
Her er et eksempel på en geologisk severdighet på svensk side av riksgrensen; Klorans brynesteinsbrudd med blottede sandsteinsvegger i Älvdalen i Dalarnas län. Foto: Linda Wickström/SGU
Flotte geologiske steder, egnet for reiseliv, undervisning og forskning i Norge og Sverige, blir nå presentert i et felles kart. Nyvinningen ble lansert denne uka.

Meteorkrater, morener, fjellkjeder og fjorder. Den skandinaviske halvøya er full av spennende steder, som viser naturhistorien i form av geologiske prosesser og hendelser.

Laget i GNIST-prosjektet

I det felles svensk-norske prosjektet GNIST har Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbeidet i grenselandet mellom Innlandet fylke og Dalarnas län. Her har geologene sett på kartlegging, verdisetting, forvaltning og formidling av geosteder. Slike geosteder er spennende for både reiseliv, undervisning og forskning.

- Vi har undersøkt hvordan vi kan samarbeide om å utvikle kunnskap som reiselivsbransjen kan bruke, og på hvordan vi kan lage gode forvaltningsverktøy. Ett av målene i prosjektet har vært å utvikle en løsning der vi kan se geosteder i Sverige og Norge i ett og samme kart. Det kan vi nå, sier NGU-forsker Rolv Dahl, som er prosjektleder for GNIST i Norge.

Roser samarbeidet

GNIST-prosjektet er i ferd med å bli avsluttet, men mye tyder på at det dukker opp nye prosjekter der formålet er å kartlegge og verdisette geosteder, slik at de kan tas vare på og brukes i naturbasert formidling og reiseliv.

Rolv Dahl roser samarbeidet med svenskene og ikke minst EU-programmet Interreg, som fremmer regional utvikling, utveksler kunnskap og bidrar til bærekraftig vekst over landegrensene. Et Interreg-prosjekt knyttet til Indre Skandinavia har delfinansiert arbeidet sammen med Innlandet fylkeskommune.

Relaterte prosjekter

GNIST-prosjektet
I GNIST-prosjektet (Geologisk arv i Naturbasert Innovasjon for Skandinavisk Turisme) vil Norges geologiske undersøkelse (NGU) og våre samarbeidspartnere løfte fram geologisk arv i Indre Skandinavia, og potensialet dette har for reiselivsnæringen.