16. oktober 2009

Solheim orientert om skredfare

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim besøkte nylig Troms og Finnmark for å se hvordan klimaendringer påvirker norsk natur. I Tromsø ble statsråden orientert av blant andre NGU-forsker Knut Stalsberg og sjefgeolog Lars Harald Blikra ved Beredskapssenteret i Stranda.

SkredfareMEDIEINTERESSE: Lars Harald Blikra blir intervjuet av TV 2s Egil Pettersen, mens statsråd Erik Solheim uttaler seg bakgrunnen. Foto: Knut Stalsberg

JordskredMER SKRED: Kartet viser blant annet at hele Nord-Norge får økt hyppighet av jordskred som følge av framtidige klimaendringer. Illustrasjonen er hentet fra prosjektet GeoExtreme. Klikk på bildet for stor versjon.- Statsråden ble orientert om arbeidet i GeoExtreme-prosjektet, hvor vi undersøker hvordan faren for skred endrer seg når klimaet forandrer seg. Ett av eksempelområdene i prosjektet er Tromsdalen, forteller Knut Stalsberg.

En av hovedkonklusjonene i prosjektet er økt fare for flom- og jordskred i Nord-Norge i årene framover.

- For kommunene er det viktig at den geologiske informasjonen brukes til å utarbeide kart som viser faresoner og områder hvor man må være ekstra aktsomme ved framtidig utbygging. I Tromsø er det gjennom prosjektet utarbeidet faresonekart for jordskred, sier Stalsberg.

Permafrost i fjell

Lars Harald Blikra tok for seg hvordan tining av permafrost i norske fjell kan øke faren for store fjellskred. Her viste han til det omfattende arbeidet som er igangsatt ved det ustabile Nordnes-fjellet ved Lyngen.

Blikra har inntil i sommer vært fjellskredforsker ved Norges geologiske undersøkelse, men leder nå det geologiske arbeidet ved Beredskapssenteret i Stranda, som overvåker det store, ustabile fjellpartiet Åkneset i Møre og Romsdal.

- Erik Solheim var både kunnskapsrik og oppriktig interessert i temaet, forteller Knut Stalsberg.

Videre til Finnmark

Miljøvernministeren besøkte senere Finnmark, hvor han blant annet ble orientert om hvordan klimaendringer påvirker en sjelden form for myr som finnes i områder med permafrost.