13. oktober 2015

Små jordskjelv skjer oftere enn vi tror

Mange i Trondheim reagerte på rystelsene fra jordskjelvet mandag kveld.
Mange av Trondheims beboere merket jordskjelvet mandag kveld. Skjelvet målte 2,0 på Richters Skala, og det er slett ikke uvanlig med jordskjelv av denne størrelsen i Norge.

Faktisk skjer det flere små jordskjelv i Norge hvert eneste år. Spesielt fra Helgelandskysten rapporteres det ofte om skjelv i størrelsen 2-3 på Richters skala. 

Øystein Nordgulen

- Årsaken er plutselige bevegelser i jordskorpa. Det foregår endringer i jorda hele tiden, vanligvis uten at vi merker noe som helst. Men noen ganger går bevegelsene raskt langs forkastninger (bruddflater), og da oppstår slike jordskjelv, sier avdelingsdirektør i NGU, Øystein Nordgulen. 

Les mer om årsaker til jordskjelv her.

I følge Universitetet i Bergen, målte jordskjelvet i Trondheim 2,0 på Richters skala. Til sammenligning er det høyest målte skjelvet i Skandinavia, et jordskjelv på Helgelandskysten i 1819, dette er senere beregnet til en styrke på 5,8 på Richters skala. Det er først når et jordskjelv passerer 5 på skalaen, at det betegnes som farlig og ødeleggende. 

De største skjelvene i nyere tid, er jordskjelvet i Nepal i fjor (7,9 på Richters skala) og i Japan i 2011 (9,0).

Les mer om store jordskjelv i Skandinavia her. 

Sterke reaksjoner

Jordskjelvet, som hadde et episenter ca 15 km sør for Trondheim, skapte sterke reaksjoner blant beboere i nærområdene. På sosiale medier, fortalte folk i flere mils omkrets at de hadde kjent rystelsene, og politiet i Trondheim melder om telefonstorm fra engstelige beboere. I følge NGU-direktøren har trondhjemmerne ingen ting å frykte.

- Dette jordskjelvet var så beskjedent, at det ikke vil komme noen etterskjelv. Det er først ved de store jordskjelvene, at det er energi igjen i jorda, som utløser nye skjelv, sier Nordgulen. 

Skjelv av den størrelsen som var i Trondheim mandag kveld, registreres i Norge 10-20 ganger i året. Det er forskningsinstituttet Norsar som foretar registreringer av rystelser i jorda. Norsar har en egen nettside om jordskjelv, og en kontakttelefon som kan ringes når man opplever rystelser. 

Dette området, ved Ranafjorden i Nordland, ble rammet av det største jordskjelvet i Skandinavia i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storsand. De er planert ut av bulldozer, men vises fremdeles.