16. mai 2019

Slik kan Europa sikre viktige råvarer

Omstilling av energikilder, elektrifisering og batteriteknologi er høyt prioriterte områder for EU-kommisjonen.
Hvordan kan Europa møte behovet for mineralske råvarer som følger med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli bedre på å utnytte helt nye typer forekomster og avfall? Og hva kan de geologiske undersøkelsene sammen bidra med?

Representanter fra 19 geologiske undersøkelser i like mange land fant nylig veien til Trondheim for å diskutere disse utfordringene.

Gjennom Eurogeosurveys og en rekke EU-finansierte prosjekter har de europeiske geologiske undersøkelsene et sterkt og tett samarbeid om dette. «Mineral Resources Expert Group» har en viktig rolle i å samle og koordinere europeisk kunnskapsutvikling om mineralressurser.

Gjennom EU-programmet Horizon2020 har Eurogeosurveys for tiden et stort prosjekt (GeoERA) som omfatter råvarer, energi, grunnvann og harmonisering/utvikling av felles dataplattformer.

Karbonfri framtid

Omstilling av energikilder, elektrifisering og batteriteknologi er høyt prioriterte områder for EU-kommisjonen. Det samme er gode systemer for å kunne kvantifisere og sammenligne fremtidige ressurser i Europa, slik som FNs Framework Classification for Resources (UNFC). I dette arbeidet leder NGU arbeidspakker innen både UNFC og metaller av vesentlig betydning for batteriteknologi.

- Dette arbeidet er uhyre viktig for sikre en god omstilling av Europa til en bærekraftig, karbonfri framtid, sier avdelingsdirektør Henrik Schiellerup, som er NGUs medlem i ekspertgruppen og vert for arrangementet.

- De geologiske undersøkelsene i Europa samarbeider veldig godt, vi kjenner hverandre og klarer å fokusere på felles utfordringer.

Tett fulgt opp

Generalsekretær Slavko Solar i Eurogeosurveys, tok i sine presentasjoner på møtet opp EU-kommisjonens forventninger til nettverket og prosjektene.

- Forventningene er store, ambisjonene er store, og vi blir tett fulgt opp. Vi er på vei til det vi kan kalle en europeisk «geologisk service» for Europa, skapt og implementert av samarbeid. Kimen til en felles dataplattform er allerede der, kalt «European Geological Data Infrastructure», sier Solar.